احکام و آداب عقیقه و قربانی
30 بازدید
ناشر: فرهنگ اهلبیت (ع)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
در این کتاب جزئیات احکام و آداب عقیقه و قربانی در روایات و احکام بررسی شده است. مباحث پیشینه قربانی، فضیلت اطعام طعام و آداب و احکام ذبح حیوان نیز در این کتاب مطرح شده است.