سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه علمیّه اردکان  
مدرس 
1383/04/04 
1383/06/25 
اصول عقاید، فقه، اخلاق 
تدریس 
حوزه علمیّه خواهران اردکان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کلام، فن خطابه، فهم حدیث و .. 
تدریس 
حوزه علمیه اردکان 
مدرس 
 
 
تفسیر واخلاق 
تدریس 
دانشکده روانشناسی و آموزشکده فنی اردکان  
مدرس 
 
 
معارف قرآن و نهج البلاغه 
تدریس 
جامعه الزهراء و تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری (س) قم  
مدرس 
1386/07/10 
ادامه دارد 
عقاید خاصه شیعه 
تدریس 
سفیران هدایت 
مدرس 
1387/07/11 
ادامه دارد 
فقه و تفسیر 
تدریس 
سفیران هدایت حوزه علمیه قم 
مدرس 
1386/07/10 
1387/03/30 
تفسیر 
تدریس 
دانشگاه یزد - نهاد حوزویان 
مدرس 
 
 
تاریخ حدیث شیعه 
تدریس 
دانشگاه یزد - نهاد حوزویان 
مدرس 
 
 
معارف قرآن 
تدریس 
دانشگاه یزد - نهاد حوزویان 
مدرس 
 
 
معرف قرآن